Open House 2017

Place : Sekolah Madania , Date : 30 Sep 2017 , Time : 08:00:00 - 12:06:16


08.00 - 09.00  Registrasi Parenting

09.00 - 09.15  Opening oleh MC dan menyanyikan hymne madania

09.15 - 09.30  Pemutaran video profil sekolah dan video teaser

09.30 - 09.35  penyerahan acara dari MC ke Moderator

09.35 - 09.40  Perkenalan JP

09.40 - 09.45  Memperkenalkan narasumber

09.45 - 09.50  Video

09.50 - 10.20  Sharing Joy Parents

10.20 - 10.50  Sesi 1 : Materi Edukator

10.50 - 11.20  Sesi 2 : Materi Psikolog

11.20 - 11.50  Tanya Jawab

11.50 - 11.55  Joyways

11.55 - 12.00  Summary dan pengembalian acara ke MC

12.00 - 12.05  Penutupan oleh MC

12.05 - 12.30  Makan siang bersama Management & Joy Parenting


Share :

?>